สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • .

ว156 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ