สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 กำหนดย้ายที่ทำการในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 และเปิดทำการในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ด่วนที่สุด ว188 แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารแนบ