สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 กำหนดย้ายที่ทำการในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 และเปิดทำการในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
เอกสารแนบ