สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 กำหนดย้ายที่ทำการในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 และเปิดทำการในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ว162 แจ้งเปิดให้บริการระบบการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็คผ่านระบบธนาคาร
เอกสารแนบ