หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติหน่วยงาน  
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
หนังสือเวียนสำคัญๆ  
กฎ/ระเบียบ  
แนวทางปฏิบัติ  
ระบบสารสนเทศศาลยุติธรรมภาค 1 (Intranet)  
เรื่องที่ศาลต้องรายงานภาค  
IT Support  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
โปรแกรมรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธา 
รายงานการประชุมคณะที่ปรึฯ  
จุลสารข่าวศาลภาค 1  
ผู้ดูแลระบบ 

รายชื่อพนักงานคอมพิวเตอร์
ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
ลำดับที่
ศาลในภาค 1
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
E-Mail
สายตรง
มือถือ
1 ศาลจังหวัดมีนบุรี นายจตุพร จันทนป  เติ้ล onetime_tt@hotmail.com 0 2171 4111 ต่อ 1429 08 9980 6043 
2 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปฏิภาณ อุถบะพรรณ โจ taro_of_angle@hotmail.com 0 3524 1021 ต่อ 155 08 7998 1423
3 ศาลจังหวัดลพบุรี นายถนิจ มีทรัพย์ บอย lbrc@coj.go.th,boyskeep@hotmail.com 0 3641 4735 08 7056 3179
4 ศาลจังหวัดชัยนาท นายโยธิน ธนะสิงห์ โย yoyo21834@hotmail.com 0 5641 1211 08 5353 0420
5 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี นายปิยะวัฒน นิยมะจันทร์ โน้ต deathnotez@windowslive.com 0 3650 7261 08 6096 8248
6 ศาลจังหวัดอ่างทอง นายพงศกร ศรีเมือง ไก่  juantc02@hotmail.com  0 3561 1561 ต่อ 102   08 7366 3203
7 ศาลจังหวัดสระบุรี นายสรรค์ การะเกต สัน  sun.k@live.com 0 3622 2446 08 0083 9812
8 ศาลจังหวัดปทุมธานี นายนเรศ หมูทอง แซม samclub_comp@hotmail.com 0 2581 6303 ต่อ 106 08 4089 7720
9 ศาลจังหวัดธัญบุรี นายณพรัตน์ ประกอบศรีกุล ฮัด ncafelive@hotmail.com 0 2904 1495-96 ต่อ 345 08 7671 1495
10 ศาลจังหวัดนนทบุรี นางสาวจารุวรรณ จันทร์ศรี     0 2588 4341  
11 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร ศรีจันทร์  บอย   0 2702 9763 08 9787 8535
12 ศาลจังหวัดชัยบาดาล นายสุขสันต์ ถึกสกุล  สันต์  t_sooksan@hotmail.com 0 3679 2041 ต่อ 103   08 9830 1553
13 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน - - - 0 2448 8355-64ต่อ212 -
14 ศาลจังหวัดพระโขนง นายพีรชัย หวาหวัด โอ pheerao@hotmail.com 0 2745 5901-9 ต่อ 225 08 9117 3040
15 ศาลแขวงพระนครเหนือ น.ส.รุ่งทิพย์ สุขศิริ เบียร์ fongbeer_gasbell@hotmail.com 0 2541 2135 08 7516 6866
16 ศาลแขวงพระนครใต้ นายพงศกร ลี้สกุลทิพย์  หลิว
 originalbadly@hotmail.com

0 2291 1021 ต่อ 102  08 3618 6026 
17 ศาลแขวงธนบุรี นายเพชร แจ้งรู้สุข ดุลย์ p.j_1@hotmail.com 0 2415 1433 08 7122 8184
18 ศาลแขวงดุสิต นายสุรสิทธิ์ สุรีย์อำนวยพร สิทธิ์ spiderkid_s@hotmail.com 0 2448 7273-4 ต่อ 104 08 5965 6802
19 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา นายสุวิทย์ ทับยัง วิทย์ w_ii_t@hotmail.com 0 3525 2268 08 1762 4788
20 ศาลแขวงปทุมวัน นายนัดพบ คุณโฑถม น๊อต  nudpop@hotmail.com 0 2234 3601 08 0995 2348
21 ศาลแขวงลพบุรี นายสุรัชต์ แย้มนิ่ม ป๊อย   julbrk02@hotmail.com 0 3642 2765  08 4360 7708 
22 ศาลแขวงนนทบุรี น.ส.รัชฎาพรรณ นันทวรรณ จอย  joy_jingjo@hotmail.com 0 2580 2260 ต่อ 1217 08 9777 2216
23 ศาลแขวงสมุทรปราการ น.ส.วารพร สกุลเดช เอ็ม mnaruk@hotmail.com 0 2707 7690 - 5 08 6862 0264
24 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเอกรัตน์ กิจบำรุง เอก ekarat_ekek@hotmail.com 0 3534 6800-1 08 7406 0032
25 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี นางประภาศรี ทิมทอง อ้อ aor-sing@hotmail.com  0 3652 4238 08 4310 7402
26 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง น.ส.กฤษณา เพ็ชรทอง เก๋   kae2981@hotmail.com 0 3585 0794  08 9538 9226 
27 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นายบรรยงค์ บุญจันทร์    auto_955@hotmail.com  0 2577 5503 08 9205 5240 
28 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นายศรชัย เอื้อผลบุญ เพียว  juntbj02@hotmail.com 0 2580 3224 08 1754 9400
29 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นายยศกร แพงดี เอก aekaphon.p@hotmail.com 0 3622 1099 08 1947 8348
30 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.เกษรินทร์ ก้อนกลีบ ยุ้ย kessarin_3@hotmail.com 0 2707 7186 08 0074 2281
31 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี นายนพพล วงศ์กระจ่าง เฮง noppoll_heng@hotmail.com 0 3641 4577 ต่อ 111 08 9804 4943
32 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท น.ส.พันธ์ทิพย์ โตเทศ นุ้ย  punthip_15@hotmail.com 0 5640 5779 08 1851 5627 
 จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1288